Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir videregående kunnskap i plantefysiologi. Undervisningen legger hovedvekten på transportmekanismene for vann, ioner og assimilater, stoff- og energiomsetning, sekundær metabolismen, vekst og utvikling og samspillet mellom planter og miljø.

Hva lærer du?

Å gi studentene innsikt i grønne planters metabolisme, fysiologi og struktur, samt forståelse av samvirket planter og ytre miljøfaktorer og styringen av vekst og utvikling hos planter.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MBV1020 – Fysiologi (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4070 – Plantefysiologi (nedlagt)

Undervisning

Emnet undervises i høstesemesteret og varer i ett semester. Undervisningen gis i form av forelesninger (40 timer), gruppeundervisning/kollokvier (20 timer)og obligatorisk laboratorieundervisning (40 timer).

Eksamen

Laboratoriejournaler må være godkjent for adgang til eksamen. En labøvelse der resultatene skal skrives som en vitenskapelig artikkel. Presentasjon av to reviewartikler i plenum. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2007

Annethvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2007

Annethvert høstsemester. Høst 2007.

Undervisningsspråk

Norsk