Dette emnet er erstattet av BIOS9113 – Bevarings- og forvaltningsbiologi.

Semesterside for BIO9150 - Vår 2012