Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Undervisningen i emnet består av forelesninger, laboratorieøveler og kollokvier/gruppeundervsning. De ulike undervisningsformer vil veksle i løpet av semsteret, bl.a. vil det ikke være forelesninger og kollokvier i de ukene det er laboratorieøvelser. Se den detaljerte planen for emnet for når de ulike aktiviteter er. Laboratorieundervisningen og kollokvieundervisningen er obligatorisk. Emnet benytter classfronter.

Det er obligatorisk fremmøte til første forelesning, se under forelesninger.

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

Olav Sand er ansvarlig for dyrefysiologien og Halvor Aarnes for plantefysiologien.

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 

  Undervisning: 19. august - 23. september og 21. oktober - 4. november

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 

  Undervisning: 21. august - 25. september, 23. oktober - 6. november og 27. november

Olav Sand, Magny S. Thomassen, Halvor Aarnes, Guro Katrine Sandvik, Christina Sørensen, Johannes Gjerstad, Ida Gjervold Lunde

Laboratorieøvelser

Laboratorieøvelser i dyrefysiologi vil foregå i uke 40, 41 og 42 på Zoologisk kurssal, rom 1258. Laboratorieøvingene i plantefysiologi foregår i uke 46, 47 og 48 på Plantefysiologisk kurssal i Fytotronen, rom U 323. Laboratorieøvingene i planteanatomi vil foregå på Botanisk kurssal, rom 1260.

Laboratorieøvelser der det benyttes datautstyr holdes på Zoologisk kurssal rom 2602. Se den detaljerte planen for emnet. Det er obligatorisk oppmøte på alle laboratorieøvingene.

Olav Sand, Halvor Aarnes, Guro Katrine Sandvik

Lab.parti 1

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 30. september til 14. oktober)

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 2. oktober til 16. oktober)

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Kurssal U323  ( i perioden 11. november til 25. november)

 • Fredag 20. november kl. 08:15 -10:00, Kurssal U323 

 • Fredag 13. november kl. 08:15 -10:00, Zoologisk kurssal 

Lab.parti 2

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 30. september til 14. oktober)

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 2. oktober til 16. oktober)

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Kurssal U323  ( i perioden 11. november til 25. november)

 • Fredag 20. november kl. 10:15 -12:00, Kurssal U323 

 • Fredag 13. november kl. 10:15 -12:00, Zoologisk kurssal 

Lab.parti 3

 • Onsdag kl. 15:15 -17:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 30. september til 14. oktober)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 2. oktober til 16. oktober)

 • Onsdag kl. 15:15 -17:00, Kurssal U323  ( i perioden 11. november til 25. november)

 • Fredag 20. november kl. 12:15 -14:00, Kurssal U323 

 • Fredag 13. november kl. 12:15 -14:00, Zoologisk kurssal 

Lab.parti 4

 • Onsdag kl. 17:15 -19:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 30. september til 14. oktober)

  Dyrefysiologi

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Zoologisk kurssal  ( i perioden 2. oktober til 16. oktober)

  Dyrefysiologi

 • Onsdag kl. 17:15 -19:00, Kurssal U323  ( i perioden 11. november til 25. november)

  Plantefysiologi

 • Fredag 20. november kl. 14:15 -16:00, Kurssal U323 

  Plantefysiologi

 • Fredag 13. november kl. 14:15 -16:00, Zoologisk kurssal 

Kollokvier

Se den detaljerte planen for emnet. Studenter må ha minimum 50% oppmøte på kollokvier. I plantefysiologi vil det ikke være vanlig kollokvier, men en felles gjennomgåelse av læringsmålene.

Alle kollokviene foregår på rom 1402 Studiesamlingen i Kristine Bonnevies hus, Biologibygningen.

Olav Sand, Halvor Aarnes, Christina Sørensen, Ida Gjervold Lunde, Ingrid Marie Egner

Gruppe 1

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling)  ( i perioden 26. august til 23. september)

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling)  ( i perioden 28. august til 25. september)

Gruppe 2

 • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling)  ( i perioden 26. august til 23. september)

 • Fredag kl. 14:15 -16:00, Rom 1402 (Studiesamling)  ( i perioden 28. august til 25. september)

Felles gjennomgåelse av læringsmål

Ingen kollokviergrupper i plantefysiologi men en felles gjennomgåelse av læringsmålene.

 • Fredag 27. november kl. 10:15 -12:00, Auditorium 3 

Publisert 3. apr. 2009 11:33 - Sist endret 20. okt. 2009 19:00