Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk frammøte på første forelesning, se under forelesninger.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt/ønsker å etterpåmelde seg. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. januar til 29. mai)

Tom Arne Kristensen

Dataøvelser

Dataøvelsene holdes på rom 1252 i Kristine Bonnevies hus.

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. januar til 1. juni)

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 22. januar til 28. mai)

Tom Arne Kristensen, Ian M Donaldson

Publisert 24. okt. 2006 19:11 - Sist endret 5. feb. 2007 13:33