Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Biologiske sekvensdatabaser. Parvise sekvenssammenstillinger, flersekvenssammenstillinger, analyse av genomiske DNA-sekvenser, proteinmodellering, gene ontology, RNA-sekvensering, enkel innføring i programmering.

Hva lærer du?

Forståelse av hvordan sammenligning av biologiske sekvenser kan gi informasjon om funksjon og evolusjon av sekvensene. Virkemåten til algoritmer for optimale parvise sekvenssammenstillinger og for søk i sekvensdatabasene. Kjennskap til verktøy for homologibasert modellering av tredimensjonelle proteinstrukturer. Prinsipper for RNA-sekvensering og analyse av resultatene fra slike. Kjennskap til hvordan bioinformatiske verktøy kan modifiseres eller kobles sammen ved bruk av enkel programmering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) eller tilsvarende. (MBV 2010 vil være obligatorisk forkunnskap fra 2008.)

Anbefalte forkunnskaper

MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon, MAT1001 - Matematikk 1MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) (obligatorisk forkunnskap fom våren 2008).

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot BIOS3010 – Bioinformatikk

Emnet kan overlappe med emner som har vært undervist 2003 vår og tidligere.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Forelesninger 34 timer, arbeid på PC-stue drøyt 60 timer.

Eksamen

En skriftlig avsluttende 3 timers eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)