Dette emnet er nedlagt

NAM1010 – Bio-geologiske prosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pga. nedleggelse av bachelorprogrammet Natur og miljø, ble NAM1010 undervist regulært for siste gang våren 2007. Våren 2008 vil emnet bli gitt som selvstudium og jevnlige seminarer til studenter som fremdeles er på NAM programmet, men som av forskjellige årsaker ikke har fått tatt dette emnet. Påmelding til emnet gjøres før fristen i januar til studieseksjonen på Biologisk institutt. Siste anledning for å ta eksamen (forutsatt godkjent deltakelse i undervisningen) er våren 2009.

 • Jordklodens opprinnelse og utvikling
 • Geologi, (historie, istider, plate-tektonikk
  etc)
 • Biologi (livets opprinnelse, biologiske systemer fra
  populasjoner til økosystemer, energi-strømmer og stoff-sykler)
 • Menneskets utvikling og dets innflytelse på
  miljøet
 • Fra nedbør til elv og sjø - nedbørfeltets innflytelse på
  vann-mengde, kvalitet og biologi, herunder også på eutrofiering, forsuring og
  toksikologi

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en kvalifisert innsikt i den vitenskapelige bakgrunn for analyse av miljøproblematikk gjennom solide kunnskaper om jordens og livets historie og naturbestemte utvikling og tilstand.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Pensum i NAM1000

Anbefalte forkunnskaper

NAM1000 – Miljøvitenskap: klimasystemet (nedlagt) eller tilsvarende.

Undervisning

2 timer forelesning pr. uke. Feltstudier. Litteraturoppgave (teller 30 %).

Dette emnet bruker Fronter. Frem til semesterstart (og Fronter åpner) vil informasjon bli gitt på emnets semesterside.

Eksamen

Litteraturoppgave (teller 30 %), avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer (70 %).

Bokstavkarakterer.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Pga. nedleggelse av bachelorprogrammet Natur og miljø, ble NAM1010 undervist regulært for siste gang våren 2007. Våren 2008 vil emnet bli gitt som selvstudium og jevnlige seminarer til studenter som fremdeles er på NAM programmet, men som av forskjellige årsaker ikke har fått tatt dette emnet. Påmelding til emnet gjøres før fristen i januar til studieseksjonen på Biologisk institutt. Siste anledning for å ta eksamen (forutsatt godkjent deltakelse i undervisningen) er våren 2009.

Eksamen

Siste gang vår 2009, forutsetter godkjent deltagelse i undervisningen.

Undervisningsspråk

Norsk