Innleveringsoppgaver

Innleveringsoppgaver

 • For å ta eksamen i IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde innleveringsoppgaver.
 • Dette semesteret har vi en litt mer fleksibel løsning enn tidligere.
 • Det blir tolv uker med innleveringsoppgaver, og disse er gruppert i tre like store bolker.
 • Du kan selv velge hvilke og hvor mange oppgaver du leverer, men kravet for å gå opp til eksamen er 32 poeng (av 64 mulige) per bolk.
 • I oversikten nedenfor finner du oppgavene du kan velge mellom for hver innlevering.
 • For hvert kapittel i læreboken har vi valgt ut fire oppgaver som hver er verdt to poeng.
 • Vi har valgt å sette alle oppgavene til to poeng selv om noen er enklere og noen er vanskeligere.
 • Når du leverer en oppgave, kan du ikke levere den på nytt; du må derfor selv passe på at du får nok poeng.

Praktisk om innleveringsoppgavene

Alle innleveringene skal gjøres i innlevering- og tilbakemeldingssystemet Devilry på følgende måte:

 • Besvarelsen skal bestå av én fil.
 • Filen som lastes opp som må være en PDF-fil og ha filetternavnet .pdf.
 • Filnavnet skal være på formen «brukernavn-XX.pdf», hvor brukernavn er brukernavnet ditt og XX er hvilken innlevering det er. (For eksempel: olanorm-04.pdf er filnavnet til olanorms fjerde innlevering.)
 • Finn den riktige innleveringen i Devilry, og last opp filen som en del av denne. Du vil få tilbakemelding så fort vi klarer å rette den.
 • Det er mulig å laste opp sin besvarelse så mange ganger man ønsker, og det er alltid den siste innleveringen før innleveringsfristen som gjelder.
 • Det forutsettes at alle som leverer har lest og godtatt reglement for obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk.
 • Vi anbefaler alle å bruke LaTeX til å skrive innleveringsoppgavene, og vi har laget en mal som du kan bruke. Den ligger fritt tilgjengelig på Overleaf her: https://v2.overleaf.com/read/ryzznpdrnfxz
 • Alle studenter som ønsker det, kan få fysiske kopier av innleveringsoppgavene i gruppetimene. Dersom man er forhindret i å komme på gruppetimene, kan man ta kontakt med kursansvarlig på rantonse@ifi.uio.no.

 

Innleveringsoppgaver

Bolk 1 (poengkrav: minst 32 poeng av 64 mulige)

 • Innlevering 1 (innleveringsfrist: fredag 8. februar kl. 23:59):
  1.2 1.10 1.14 a-b 1.16
  2.2 2.4 a-b,d-e 2.6 a-b 2.6 c-d
 • Innlevering 2 (innleveringsfrist: fredag 15. februar kl. 23:59):
  3.2 3.12 a-b 3.16 3.22 a-b
  4.2 4.4 4.6 4.8 a-c
 • Innlevering 3 (innleveringsfrist: fredag 22. februar kl. 23:59):
  5.2 b 5.10 b 5.12 a-b 5.12 c-d
  6.2 a-d 6.2 e-h 6.6 6.8
 • Innlevering 4 (innleveringsfrist: fredag 1. mars kl. 23:59):
  7.2 7.8 a-d 7.8 e-h 7.10
  8.2 8.4 a-b 8.6 8.12

Bolk 2 (poengkrav: minst 32 poeng av 64 mulige)

 • Innlevering 5 (innleveringsfrist: fredag 8. mars kl. 23:59):
  9.2 9.4 9.12 a-c 9.12 d-f
  10.2 a-c 10.2 d-f 10.8 a-b 10.10
 • Innlevering 6 (innleveringsfrist: fredag 15. mars kl. 23:59):
  11.2 11.4 11.6 11.8
  12.2 12.4 a-b 12.6 c 12.10
 • Innlevering 7 (innleveringsfrist: fredag 22. mars kl. 23:59):
  13.2 13.4 a-b 13.6 13.14
  14.2 a-f 14.6 a-f 14.6 g-l 14.8 a-f
 • Innlevering 8 (innleveringsfrist: fredag 29. mars kl. 23:59):
  15.2 a 15.2 c 15.10 15.14
  16.6 16.8 16.16 a-b 16.18

Bolk 3 (poengkrav: minst 32 poeng av 64 mulige)

 • Innlevering 9 (innleveringsfrist: fredag 5. april kl. 23:59):
  17.4 17.12 17.16 a-c 17.18
  18.8 18.10 18.12 18.14
 • Innlevering 10 (innleveringsfrist: fredag 12. april kl. 23:59):
  19.2 19.6 19.10 a-b 19.10 c-d
  20.2 20.10 a-c 20.10 d-f 20.12
 • Innlevering 11 (innleveringsfrist: fredag 26. april kl. 23:59):
  21.4 21.6 21.10 21.12
  22.2 22.8 a 22.10 a-c 22.10 d
 • Innlevering 12 (innleveringsfrist: fredag 3. mai kl. 23:59):
  23.4 23.6 23.10 23.12
  24.6 a-b 24.6 c-d 24.6 e-f 24.10 a-b
Publisert 15. jan. 2019 22:45 - Sist endret 11. feb. 2019 17:20