Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag.

Tid: 9. desember kl. 09:00 (7 timer).

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag.

Tid: 14. desember kl. 08:00 (8 timer).

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 14:25