Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Obligatorisk øvelse, hjemmeeksamen og avsluttende skrftlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 11. oktober kl. 16:30

Innleveringsfrist: 15. oktober kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 11. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 22:12