Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale funksjoner i kommunikasjonssystemer, herunder adressering, ruting, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Det blir gitt eksempler på hvordan disse funksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen ulike nettverksteknologier. Sentrale arkitekturer og protokoller gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått IN3230:

  • forstår du basale funksjoner som moderne kommunikasjonssystemer bygger på
  • vet du hvordan pakker finner fram i Internettet, og hvordan metning forhindres
  • vet du hvordan trådløs kommunikasjon fungerer
  • kan du utvikle enkle kommuniserende programmer
  • har du det nødvendige fundamentet for å kunne arbeide innen dette feltet

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon/INF1060.

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer felles oppgaveløsning per uke. I tillegg er orakelhjelp til stede på termstue i oppsatte tidsrom. Det kreves gjennomføring av obligatorisk oppgave. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

En deleksamen som teller 30%, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 70%. Strykkarakter på en eksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamener. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4230 – Nettverk, INF3190 – Datakommunikasjon (videreført)/INF4190, INF240, IN270 og IN-KOM-EVU

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 07:20:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk