Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver, skriftlig prosjektrapport og muntlig prosjektpresentasjon.

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Skriftlig prosjektrapport

Prosjektpresentasjon og gruppeeksaminasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 14:55