IN5510 – Deltakende eksperimentell design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir teoretisk og praktisk kunnskap om deltakende design i linje med design tradisjonen som stammer fra IFI der det legges vekt på at brukere involveres i designprosessen. Du vil lære å designe IT som en integrert del av bruksmiljøene og aktivitetene med vekt på verktøy og teknikker for å involvere brukere i utformingen av en IT-basert tjeneste eller et system. Målet er å designe bedre teknologier basert på brukerens ideer og tilpasset deres krav og behov, noe som gir bedre passform mellom teknologien og aktiviteten som den vil være en del av. I tillegg til forelesninger og øvelser lærer du om deltakende design gjennom et stort prosjektarbeid som involverer virkelige brukere. Studentprosjektets emner varierer hvert år, eksempler fra tidligere år er roboter i hjemmet, offentlige tjenester eller velferdsteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet kan du:

 • forklare de grunnleggende prinsippene for eksperimentell og deltakende design
 • bruke grunnleggende verktøy og teknikker for samarbeid med brukere i designprosessen
 • gi en rik beskrivelse av brukskonteksten og brukergruppen
 • designe en prototype sammen med brukere og vurdere den med dem
 • analysere designforslaget gjennom teoretiske konsepter fra kurset og argumentere for dine designvalg
 • diskutere etiske perspektiver knyttet til design med brukere
 • planlegge og implementere en deltakende designprosess der gjensidig læring er et mål

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign/INF2260 – Interaksjonsdesign (nedlagt), IN3010 – Transformativt design/INF3290 – Store og komplekse informasjonssystemer (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning 2 timer + 2 øvingstimer per uke. I tillegg forutsetter prosjektarbeidet selvstendig gruppearbeid.

Obligatoriske oppgaver:

 • en prosjektplan
 • presentasjon av litteratur fra pensum
 • presentasjon i midtsemesteret av prosjektarbeidet
 • sluttpresentasjon av prosjektarbeidet

Det er obligatorisk å møte opp på de two første forelesningene da det blir gitt viktig informasjon.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver må være godkjent før eksamen. Karakteren i emnet baseres på både den skriftlige rapporten og en muntlig eksamen.

 • 50% skriftlig: prosjektrapport med individuell refleksjonsdel

 • 50% muntlig: prosjektpresentasjon og gruppe eksaminasjon i pensum.

Den skriftlige rapporten må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5722 – Eksperimentell design av IT (videreført), INF9722 – Eksperimentell design av IT (videreført), IN9510 – Deltakende eksperimentell design

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2022 06:21:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)