Semesterside for IN9500 - Vår 2019

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med IN5500 – IT-støttet samarbeid. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Ingen beskjeder