Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og oppmøte til undervisning, gruppeprosjektoppgave og individuell muntlig presentasjon.

Fremmøte til undervisning og obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Gruppeprosjektoppgave

Individuell muntlig presentasjon

Individuell muntlig presentasjon for kandidater som er satt opp til første eksamensdag

Individuell muntlig presentasjon for kandidater som er satt opp til andre eksamensdag

Individuell muntlig presentasjon for kandidater som er satt opp til tredje eksamensdag

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. jun. 2022 04:34