Pensum/læringskrav

Ian Sommerville: Software Engineering, 8th ed, 2007. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-321-31379-9. Pensum: Kap 1-8,13, 23 (ikke kode), 26. I tillegg skal man lese (én gang) - dvs. kjenne til innholdet i kap: 11,12,16, 25 og 29.. http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_sommervill_softeng_8/.

I tillegg er selvsagt det som er forelest pensum - dvs. foilene fra alle forelesningene

Publisert 13. okt. 2009 15:45 - Sist endret 24. mars 2010 09:37