Orakel

På orakeltimene kan du komme for å få hjelp til oblig og hjemmeeksamen. Det er noe begrenset hvor mye hjelp oraklene kan gi til løsing av hjemmeeksamener, men hjelp til debuging og generelle tips vil du få.

Orakler 

  1. Hans Petter Taugbøl Kragset
  2. Hugo Wallenburg
  3. Joakim Johanson Lindquister 
  4. Christian Fredrik Fossum Resell
  5. Viet Thi Tran
  6. Fredrik Lund Henriksen

Tid - fast

uker 37-49

Dag Tid Orakel Sted
Mandag 12:15-14:00 Christian Fredrik Fossum Resell GA06 2443 Datastue Modula
Tirsdag 12:15-14:00 Joakim Johanson Lindquister  GA06 2443 Datastue Modula
Onsdag 14:15-16:00 Hans Petter Taugbøl Kragset  GA06 2443 Datastue Modula
Onsdag 8:15-10:00 Fredrik Lund Henriksen GA06 2443 Datastue Modula
Torsdag 16:15-18:00 Viet Thi Tran GA06 2443 Datastue Modula
Fredag 12:15-14:00 Hugo Wallenburg GA06 3468 Datastue Fortress

Ekstraorakel

 

Kontaktinformasjon

 

  • inf1060-orakel( snabel-a )ifi.uio.no

Denne epostlisten er satt opp slik at du kan sende spørsmål til oraklene. Her kan du få tips og hjelp til oblig og hjemmeeksamen, men du kan ikke forvente svar umiddelbart. Trenger du hjelp til å debugge koden din bør du komme på orakeltimene.

Oppgaver 

Innleveringsfrister

 

Wiki for INF1060

På denne wikien vil vi legge ut relevant informasjon om implementering av oblig og hjemmeeksamen.

http://programmering.wiki.ifi.uio.no/Kategori:C-programmering

 

Publisert 28. juli 2015 15:45 - Sist endret 25. aug. 2015 18:56