Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.

Pensum/læringskrav

Roger Antonsen: Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk, Universitetsforlaget, 2014.

I slutten av boken finner du en liste over anbefalt ekstralitteratur.

Se http://logiskemetoder.no for en liste over kjente feil og mangler. Hvis du finner feil, ta kontakt på inf1080-ansvarlige eller rantonse@ifi.uio.no.

Publisert 10. juni 2016 14:59 - Sist endret 15. aug. 2017 16:33