Dette emnet er erstattet av IN2030 – Prosjektoppgave i programmering.

Semesterside for INF2100 - Høst 2004

Siste frist for å få godkjent obligene til INF2100 (og dermed kurset) er onsdag 24. november.

12. nov. 2004 01:00

De som er plukket ut til intervju ligger her

12. nov. 2004 01:00

Hvilke arbeidlag som plukkes ut til intervju annonseres fredag 12. nov. kl. 12.00, på kurssiden. Alle må da sjekke kurssiden, og svare som angitt der. Vi setter opp tider 15., 16. eller 17. nov (ca 1/2 time). Ingen godkjenning er endelig før alle intervjuer er foretatt.

22. okt. 2004 02:00