Dette emnet er erstattet av IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for informatikk (Ifi)

Besøksadresse: 
Ole Johan Dahls hus, 4. etasje, Gaustadalléen 23 D

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:00-15:00

Postadresse: 
Postboks 1080, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 24 10
Faks: 22 85 24 01
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/ifi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Rudolf Schlatte  (kontaktinformasjon)  
Bjarne Holen  (kontaktinformasjon)  
Jose Luis Rojas  (kontaktinformasjon)  

Gruppelærer

Christian Øyvind Rufino Tryti  (kontaktinformasjon)  

Gruppelærer

Emanuele Lapponi  (kontaktinformasjon)  

Gruppelærer

Moquan Chen  (kontaktinformasjon)  

Gruppelærer

Publisert 9. apr. 2010 09:47 - Sist endret 19. nov. 2012 15:54