Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en gjennomgang av datastrukturer som stakker, trær, grafer, hashtabeller og prioritetskøer, samt algoritmer for sortering, søking, innsetting og så videre knyttet til disse. Ulike implementasjoner vurderes med vekt på effektivitet, programstruktur og abstrakte datatyper. Viktige elementer i emnet er rekursiv programmering samt vurdering og beskrivelse av programmers effektivitet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN2010:

  • har du oversikt over datastrukturer som lister, trær, grafer, hashtabeller og prioritetskøer og behersker bruk av disse til å oppnå effektive programmer
  • behersker du gode løsninger for problemer knyttet til søking, sortering og grafer
  • kan du bruke rekursiv programmering til å løse noen av problemene nevnt over på effektive måter
  • kjenner du vanlige måter å angi effektiviteten til programmer og du kan estimere kjøretiden for et gitt program med datasett av ulik størrelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter IN1010 - Objektorientert programmering/INF1010 - Objektorientert programmering/IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF101/IN105.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 4 timer seminargrupper hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført),  INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)INF110 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)og IN115.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Første gang høsten 2018. Deretter hver høst.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk