IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en gjennomgang av datastrukturer som stakker, trær, grafer, hashtabeller og prioritetskøer, samt algoritmer for sortering, søking, innsetting og så videre knyttet til disse. Ulike implementasjoner vurderes med vekt på effektivitet, programstruktur og abstrakte datatyper. Viktige elementer i emnet er rekursiv programmering samt vurdering og beskrivelse av programmers effektivitet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN2010:

  • har du oversikt over datastrukturer som lister, trær, grafer, hashtabeller og prioritetskøer og behersker bruk av disse til å oppnå effektive programmer
  • behersker du gode løsninger for problemer knyttet til søking, sortering og grafer
  • kan du bruke rekursiv programmering til å løse noen av problemene nevnt over på effektive måter
  • kjenner du vanlige måter å angi effektiviteten til programmer og du kan estimere kjøretiden for et gitt program med datasett av ulik størrelse

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter IN1010 - Objektorientert programmering/INF1010 - Objektorientert programmering/IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF101/IN105.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 4 timer seminargrupper hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2220 - Algoritmer og datastrukturer (videreført),  INF1020 - Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)INF110 - Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) og IN115.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:22:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk