Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Ukeoppgaver INF3100, uke 16

Oppgaver fra læreboken:

Kap. 6:

6.7.1, 6.7.2, 6.7.3

Kap. 11:

11.3.1, 11.3.2 

Kap. 18:

18.9.1 (a)

Kap. 19:

19.3.2, 19.3.3, 19.5.2 (a)