Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om databasesystemer, med fokus på relasjonsdatabaser, og dekker avansert bruk av slike systemer, herunder avansert SQL, optimisering av SQL-spørringer, og indeksbruk. I tillegg inneholder emnet en grundig gjennomgang av databasesystemers arkitektur, oppbygning og implementasjon. Dette inkluderer slike systemers transaksjonshåndtering, herunder algoritmer for serialisering og håndtering av konflikter, vranglåser og feilsituasjoner. Videre inneholder emnet en gjennomgang av alternative databasemodeller.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3020:

  • vet du hva databasehåndteringssystemer (DBMSer) gjør, hvordan de virker og hvordan de er implementert;
  • har du inngående kjennskap til hvilke teoretiske og praktiske problemer som er knyttet til drift av DBMSer;
  • har du kunnskap om bruk av avansert SQL og hvordan spørringer kan optimaliseres;
  • forstår du de grunnleggende prinsippene for transaksjonshåndtering;
  • har du kjennskap til hva slags typer transaksjonshåndtering (isolasjonsnivåer) moderne DBMSer tilbyr og hvilke styrker og svakheter de enkelte isolasjonsnivåene har;

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

IN2090 – Databaser og datamodellering/INF1300 – Introduksjon til databaser (videreført)

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) og IN1150 – Logiske metoder/INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført).

Kunnskap om hashing, sæketrær og grafer (fra IN2010/INF2220) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra IN1150/INF1080) ansees som kjent og vil ikke bli gjennomgått.

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot INF3100 – Databasesystemer (videreført)

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer øvelser hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen . Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3100 – Databasesystemer (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk