Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Om innlevering av obligene

Obligatoriske oppgaver skal leveres på pdf-format i Devilry

  • Lever hver oblig som én pdf-fil (ikke jpg etc.!). 
  • Hvis du har flere pdf-filer, kan de buntes sammen til én ved å bruke Adobe Acrobat X Pro (se f.eks. denne lenken).
  • Du kan godt levere deler av besvarelsen i form av innscannede håndskrevne sider, men da må håndskriften være leselig! 
  • Etter opplasting: Sjekk at du har levert rett besvarelse på rett emne i Devilry

Første obligatoriske oppgave leveres individuelt. 

Publisert 7. feb. 2017 16:55 - Sist endret 7. feb. 2017 16:55