Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Introduksjon, kursplan, mengdelære  Mengdelæren som vi begynte på og som vi vil gjøre ferdig neste uke er detaljert beskrevet i Roger Antonsens første forelesning fra i fjor. Den finner du her 
25.01.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Rekap, mengdelære, induksjon   
01.02.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Induksjon  Avigad kapittel 2; Enderton  
08.02.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Rekursjon, setningslogikk (syntaks)  Avigad til og med 3.4 (3.4 for interesserte), resten av Enderton, van Dalen 1.1. 
15.02.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Setningslogikk (semantikk)  Avigad 3.5, van Dalen 1.2 
22.02.2011Roger Antonsen  Lille auditorium  Naturlig deduksjon  van Dalen 1,3 og 1,4; Avigad 3.7-4.3. 
01.03.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Sunnhet og kompletthet for setningslogikk  van Dalen 1.5, Avigad 4.4-4.5. 
08.03.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Kompakthet, intuisjonistisk setningslogikk og tertium non datur, algebraisk semantikk. Intro til førsteordens logikk.  Avigad 4.6-5.2. van Dalen 1.6-2.3.  
15.03.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Førsteordens logikk, syntaks og semantikk  Avigad 5.1-5.3; van Dalen 2.1-2.4. 
22.03.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Førsteordens logikk, syntaks og semantikk   Avigad kapittel 5; van Dalen 2.5-2.7. 
29.03.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Strukturer og definerbarhet, naturlig deduksjon.  Avigad 5.5 og 6.1; van Dalen 2.7 og 2.8. 
05.04.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Naturlig deduksjon, sunnhet.  Avigad 6.1-6.2; van Dalen 2.8-2.10. 
12.04.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Sunnhet og kompletthet, teorier og modeller  Avigad 6.2, 6.4, 7.1 (ikke 6.3, men har du lyst har du lov). Van Dalen 3.1 t.o.m. 3.1.5, 3.3 t.o.m. 3.3.9. 
26.04.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Modellteori, kompakthet  Avigad 7.1-7.3; van Dalen 3.2-3.3.  
03.05.2011Roger Antonsen  Lille auditorium  Sekventkalkyle   
10.05.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Termmodeller, anvendelser, kompletthet  Van Dalen 3.1, Avigad 6.3 
24.05.2011Henrik Forssell  Lille auditorium  Avsluttning  Hva har vi lært, og hva skal det være godt for? Hva rakk vi ikke, hvordan ser feltet ut utover den lile biten vi har kikket på? Hva får vi på eksamen? 
Publisert 18. jan. 2011 18:54 - Sist endret 16. jan. 2012 18:48