Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer videregående teknikker innen logikk for bruk i informatikk, med vekt på bevissystemer og formell semantikk. Grunnleggende begreper som oppfyllbarhet, konsistens, gyldighet, sunnhet og kompletthet, og sammenhengen mellom disse, blir gjennomgått, med eksempler fra anvendelser av logikk innen informatikk.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenter innsikt i logikk som en basis for studier i teoretisk databehandling. Emnet kan også være et utgangspunkt for videre studier i logikk for anvendelse i databehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2080 – Logikk og beregninger (videreført)/HUMIT1750 – Logikk og beregninger (nedlagt)/SLI 110/INF 120 eller tilsvarende. Kurset kan følges uten disse forkunnskapene med noe større egeninnsats.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4171 – Logikk (videreført) og 10 studiepoeng mot INF4170 – Logikk (nedlagt)/IN 318/SLI 310

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig (4 timer) eller muntlig avsluttende eksamen som teller 100%. Eksamensformen blir annonsert på første forelesning. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4170, INF4171 og IN318/SLI310.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises kun ved flere enn 10 påmeldte.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk