Eksamens FAQ 2015

Spørsmål: Regnes de de 2000-3000 ordene inkuldert kildelisten, eller kan man ha f.eks 3000 ord på selve besvarelsen óg kildelisten i tillegg?

Svar: Dere trenger ikke å telle med kildelisten i antall ord.


Spørsmål: I oppgaven på hjemmeeksamen står det at teksten skal være på mellom 2000 til 3000 ord. Er dette inkludert strategibeskrivelsene, eller skal oppgave 1 være mellom 2-3 tusen?

Svar: Alt som står før oppgave 1 gjelder hele oppgavesettet. Det betyr at besvarelsen deres skal være på mellom 2000 og 3000 ord totalt.


Spørsmål: Er det slik at vi skal ha tilgang til vedlegg 11, 12 og 13 i KS1 rapporten fra 2012? Jeg har ikke greid å finne de på nettet, og vedleggene i rapporten stopper på #8.

Svar: Det holder å forholde seg til rapporten slik den foreligger på nett.


Spørsmål: Jeg lurer på om det er lov å gi et illustrerende eksempel ut i fra bedriften man har skrevet om i rapporten? Hvis man refererer til denne rapporten, er det da greit? Tenker at forklaringer kanskje vil komme bedre frem hvis man har et konkret eksempel å vise til.

Svar: Dere må gjerne bruke prosjektoppgaven i besvarelsen.


Spørsmål: Har oppbygging, formulering og språk noe å si for hjemmeeksamen? Eller blir vi ikke vurdert på grunnlag av dette så lenge man gjør seg forstått og har referert korrekt? Og er det lov å bruke kilder som ikke er en del av pensum eller vedlegg.

Svar: Viktig at dere besvarer oppgavene i rekkefølgen de blir gitt. Det er også forventet at dere leverer en tekst som er leselig og uten for mange skrivefeil. Det er innholdet som vurderes, men det forsvinner fort om dere ikke gjør dere forstått og om teksten fremstår som slurvete og uferdig. Det er ingen begrensninger på hvilke kilder dere kan bruke.


Spørsmål: Er det like sterke krav til formalitet som i f.eks. en forskningsartikkel? Kan vi f.eks. diskutere begreper fra forelesninger/miniforelesninger. Det snakkes f.eks ikke om sekundærarbeid i noe annet en Margunn sin forelesning? Skal vi utdype rundt pensumbegreper som kompleksitet, informasjonsinfrastruktur, installert base?

Svar: Bruker dere en definisjon direkte forventes det en referanse (APA om det er en artikkel, eventuelt referanse til forelesninger). Dere skal ta for gitt at leseren kjenner til begrepene – det trengs derfor ingen utdyping. Dere skal på eksamen vise at dere har forstått begrepene og at dere kan anvende dem.


Spørsmål: I oppgave 1c står det strategi-alternativene («Null», «Modernisering» og «Nybygg»). I KS1  rapport beskrives det Nullalternativet og Null+. Skal vi skrive kun om Null eller skal vi skrive om begge?

Svar: Diskuter de 3 strategi-alternativene som er oppgitt i oppgaven («Null», «Modernisering» og «Nybygg»).


Spørsmål: Er det nødvendig å bruke plass på å redegjøre for casen til oppgaven før man svarer på spørsmålene? Da tenker jeg noe ala det som står innledningsvis på oppgavesettet. Et spørsmål til. Skal vi anta at vi i besvarelsen kun skal ta utgangspunkt i de lenkene som er gitt, eller er også sider disse artiklene igjen linker til også relevante?

Svar: Ikke bruk plass på å redegjøre for casen. Det forventes ikke at dere setter dere inn i informasjon utover de lenkene som er gitt.  


Spørsmål: Er det noen formelle krav til font, størrelse og linjeskift? I så fall, er Times New Roman/Cambria, 12 pkt og 1,5 linjeskift ok?

Svar: Ingen formelle krav, men Times New Roman/Cambria, 12 pkt og 1,5 linjeskift vil gjøre det enkelt å lese for sensor.


Spørsmål: På oppgave 1 ser jeg at det er vedlagt en rekke vedlegg. Disse utgjør over 300 sider med tileggsinformasjon. Er det meningen/forventet at vi skal lese i alt dette og sette oss inn i alt dette på de to ukene som hjemmeeksamen foregår? Eventuelt skal det holde å få et overblikk? Jeg har sett over alle vedleggene nå og det er ganske mye og  omfattende informasjon, spesielt i rapportene. Det virker veldig tidkrevende å måtte sette seg inn i alt dette på bare to uker.

Svar: Dere må få overblikk og så fokusere på de delene av informasjonskildene som er relevante for å besvare oppgavene. Dere trenger ikke å sette dere inn i alle detaljer. Jeg forventer at dere totalt bruker 2-3 arbeidsdager på eksamen.


Spørsmål: Når er eksamen?

Svar: Hjemmeeksamen gjøres tilgjengelig klokken 12:00 fredag 20. november på kurssiden. Siste frist for innlevering er fredag 4. desember klokken 12:00. Levering skjer via devilry.

Publisert 15. juli 2015 13:10 - Sist endret 27. nov. 2015 13:23