IN2150 – IT i organisasjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om hvordan organisasjoner håndterer informasjonsystemer. Undervisningen er basert på at du samarbeider med eksterne organisasjoner og analyserer konkrete eksempler fra privat og offentlig sektor. Du vil som student utvikle evne til kritisk vurdering av hvordan organisasjoner og deres brukere håndterer informasjonssystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet:

  • har du kjennskap til bruk av IT i organisasjoner og samspillet mellom digital teknologi og arbeid;
  • har du innsikt i praktiske utfordringer knyttet til informasjonssystemer i organisasjoner og til felles informasjonsinfrastrukturer for flere organisasjoner/sektorer;
  • har du kunnskap om hvordan organisasjoner håndterer samspillet mellom gamle og nye systemer, integrasjon og standarisering;
  • kan du planlegge og gjennomføre en analyse av flere sammenhengende informasjonssystemer i en organisasjon;
  • kan du identifisere årsaker til kompleksitet;
  • kan du reflektere kritisk om håndtering og styring av informasjonssystemer og informasjonsinfrastruktur;

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer med forelesning hver uke og 2 timer med gruppeseminar hver uke.

Det vil bli et prosjektarbeid/gruppearbeid.

Eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen som teller 100% av endelig karakter. Semesteroppgaven må bestås for å gå opp til avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 10:25:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk