Kort om emnet

I dette emnet lærer du om hvordan organisasjoner håndterer informasjonsystemer. Undervisningen er basert på at du samarbeider med eksterne organisasjoner og analyserer konkrete eksempler fra privat og offentlig sektor. Du vil som student utvikle evne til kritisk vurdering av hvordan organisasjoner og deres brukere håndterer informasjonssystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet:

  • har du kjennskap til bruk av IT i organisasjoner og samspillet mellom digital teknologi og arbeid;
  • har du innsikt i praktiske utfordringer knyttet til informasjonssystemer i organisasjoner og til felles informasjonsinfrastrukturer for flere organisasjoner/sektorer;
  • har du kunnskap om hvordan organisasjoner håndterer samspillet mellom gamle og nye systemer, integrasjon og standarisering;
  • kan du planlegge og gjennomføre en analyse av flere sammenhengende informasjonssystemer i en organisasjon;
  • kan du identifisere årsaker til kompleksitet;
  • kan du reflektere kritisk om håndtering og styring av informasjonssystemer og informasjonsinfrastruktur;

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF3290 – Store og komplekse informasjonssystemer (videreført)

Undervisning

2 timer med forelesning hver uke og 2 timer med gruppeseminar hver uke.

Det vil bli et prosjektarbeid/gruppearbeid.

Eksamen

Semesteroppgaven teller 40% (denne må være bestått i samme semester som eksamenen). Individuell skriftlig eksamen teller 60%. Begge deler må bestås separat. Semesteroppgaven må bestås for å gå opp til skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3290 – Store og komplekse informasjonssystemer (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk