Ukeoppgaver INF 4130 / 9135, Høst 2011

Dato

Oppgaver

Fasit/løsningsforslag

Ressurser og kommentarer

06/09

Oppgave 3, 4, 5 og 6 (kap. 4) i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210 .

(Løsninger i kompendiet, men ikke før du har forsøkt selv!)

 

13/09

Oppgavesett 2

Løsningsforslag

Om automater (Avsnitt 3.1 - 3.3.)

Kapittel 20 fra boka.

20/09

Oppgavesett 3

Løsningsforslag

Kapittel 20 fra boka.

27/09

Oppgavesett 4

Løsningsforslag

Aktuelle sider i Weiss.

04/10

Oppgavesett 5

Løsningsforslag

Oppgaver, kap. 23.

11/10

Oppgavesett 6

Løsningsforslag

Forutsetter kompendiet eller boka

18/10

Oppgave 9 fra kompendiet, samt oppgaven:

Anta L = {M : M skriver $ etter < 100 skritt for ethvert input}
Er L uavgjørbart? Begrunn svaret.

Løsningsforslag

Kompendium til IN210.

25/10

Oppgavesett 8

Løsningsforslag

Kompendium til IN210.

1/11

Oppgavesett 9 (en frivillig midterm)

Løsningsforslag

 

8/11

Oppgavesett 10

Løsningsforslag

Kompendium til IN210.

15/11

Oppgavesett 11

Løsningsforslag

 

22/11

Oppgavesett 12

Løsningsforslag

 

29/11

Oppgavesett 13

 

Kompendium til IN210.

Publisert 2. sep. 2011 13:24 - Sist endret 25. nov. 2011 13:29