Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
01.09.2011Dino Karabeg  Lille Aud, KN  Introduksjon til kurset  Litt fra Kap 1 og 2 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210. Foiler fra forelesningen finner du her.  
08.09.2011Petter Kristiansen  Lille Aud. KN  Kap 20 (Berman& Paul)  Søk i strenger. Foiler.

Notat om O-notasjon.

Kapittel 20 fra boka.  

15.09.2011Petter Kristiansen  Lille Aud. KN  Kap. 9 (B&P)  Dynamisk programmering. Foiler.

Kapittel 9 fra boka.  

22.09.2011Petter Kristiansen og Ole Chr. Lingjærde fra Bio-informatikk   Lille Aud. KN  Kapittel 6 (unntatt 6.5 og 6.7) og kapittel 11.4 (Mark Allen Weiss)   Første time: Implementasjoner av prioritetskøer.

Foiler.

Notat om sortering, aktuelle sider i Weiss.

Andre time: Om algoritmer som brukes i Bio-informatikk (f.eks. søk i genstrenger).  

29.09.2011Petter Kristiansen  Lille Aud. KN  Kap. 10 og 23.1-4 (B&P)  Søk: Dybde- og bredde-søk, priorites-søk og A*-søk.

Foiler.

(Hvis man er interessert, så skal A*-paperet finnes på bilioteket: A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths, Hart, Nisson & Raphael, 1968; og D*-paperet her. )  

06.10.2011Stein Krogdahl og Rune Djurhuus  Lille Aud. KN  Første time: Kap. 23.5 (B&P) om alfa/beta-avskjæring. Andre time: Rune Djurhuus holder gjesteforelesning om sjakkprogrammer og hvor gode de er blitt etterhvert.  Foiler til første time her

Andre time: Djurhuus er stormester (GM) i sjakk, har en daglig sjakkspalte i Aftenposten (og har master-grad fra Ifi!!). Foiler til sjakk-forelesningen her.  

13.10.2011Dino Karabeg  Lille Aud. KN  Uavgjørbarhet  Mesteparten av Kap 3.3 og sider 82-83 fra Kap 3.4 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210.

Foiler finner du her.  

20.10.2011Dino Karabeg  Lille Aud. KN  NP-kompletthet  Kap 3.5 (Lecture 5) og første delen av Kap. 3.6 (Lecture 6), sider 106 - 148 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210.

Foiler finner du her.  

27.10.2011Dette er dagen@ifi. Ingen undervisning i INF4130.      dagen@ifi 
03.11.2011Dino Karabeg  Lille Aud. KN  NP-kompetthet  Enden av kap 3.6 (Lecture 6) og hele Kap. 3.7 (Lecture 7), sider 150- 183 i Dino Karabeg og Rune Djurhuus' Kompendium til IN210. Foiler finner du her.  
10.11.2011Stein Krogdahl  Lille Aud. KN  Kap 14 (B&P)   Matchinger og flyt i grafer. Foiler, litt rettet i forhold til forelesningen 
17.11.2011Stein Krogdahl  Lille Aud. KN  Triangulering og litt fra kap. 8.6  Om triangulering av punktmengder (foilene er pensum), og om beregning av den konvekse omhylling (boka, kap 8.6.2). Foiler til triangulering ligger her , og til de til Konveks innhylligng ligger her

Ukeoppgaver kommer senest mandag 21/11.  

24.11.2011Dino Karabeg  Lille Aud. KN  Coping with intractability  Siste regulære forelesning: We cannot just give up on problems if they are difficult! We survey a number of techniques for dealing with complexity: approximation, probabilistic algorithms, parallel computing, heuristics... Foiler finner du her. 
01.12.2011Ingen undervisning       
08.12.2011Dino, Petter og Stein  lille Aud. KN  Fjorårets eksamen gjennomgåes.  Eksamen 2010

Eksamen med svar 2010

Foileene med svar på oppgave 1 og 2 (Powerpoint)

 

13.12.2011EKSAMEN, kl. 09:00 (4 timer)       
Publisert 22. aug. 2011 23:44 - Sist endret 9. des. 2011 16:01