Dette emnet er erstattet av IN4160 – Digital systemkonstruksjon.

Semesterside for INF4440 - Høst 2007