IN4160 – Digital systemkonstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om design av avanserte digitale systemer. Dette innebærer programmerbare logikk kretser, ett maskinvaredesignspråket og design av system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet:

  • forstår du viktige prinsipper for design og test av digitale systemer
  • forstår du forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier
  • kan du beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer
  • kan du utføre avansert simulering og syntese av digitale systemer
  • kan du utføre avanserte implementasjon og analyseteknikker

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

IN3160 og IN4160 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritering gitt til bachelorstudenter tilhørende studieprogrammet Informatikk: Robotikk og intelligente systemer

Emner som gir bakgrunn i ett høynivå programmeringspråk, boolsk algebra og innføring i kombinatoriske og sekvensielle kretser, elektronikk eller mekatronikk, samt datamaskinarkitektur: F. eks. IN1080 – Mekatronikk, IN2060 – Digitalteknikk og datamaskinarkitektur og ett begynneremne i programmering.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser som kan være mer omfattende enn i hovedemne. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Dette emnet har et utvidet pensum sammenlignet med IN3160 – Digital systemkonstruksjon som er bachelorversjonen av emnet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Pensum vil være utvidet i forhold til IN3160 – Digital systemkonstruksjon og dette kan bli testet på eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3160 - Digital systemkonstruksjonINF3430 - Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4430 - Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4431 - Digital systemkonstruksjon (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 10:27:01

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk