Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Signalbehandling kan defineres som det matematiske verktøyet som brukes for å analysere, modellere og utføre operasjoner på fysiske signaler og deres kilder. I digital signalbehandling anvendes verktøyene på signaler slik de er representert i en datamaskin. Signalbehandling står sentralt i en rekke anvendelser innenfor bl.a.: trådløse kommunikasjonssystemer (mobiltelefoner og WLAN), medisin (ultralyd), seismikk, sonar, multimedia (f.eks. MP3), måleteknikk, og fjernanalyse.

Emnet behandler følgende tema: Analoge og digitale signaler og systemer i tids- og frekvensrommet, sampling og Z-transform, frekvenstransformasjoner og Fast Fourier-transform, analyse og design av digitale filtere, stokastisk signalanalyse, lineær prediksjon.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • Lære å beherske basismetodene for behandling av både analoge og diskrete/digitale signaler og systemer.
  • Få en innledende forståelse av analyse, modellering og estimering av fysiske/stokastiske signaler.
  • Opparbeide en god teoretisk forståelse for representasjon av signaler i tids- og frekvensdomenet.
  • Kjenne til hvordan gjennomgått teori anvendes i viktige systemer som mobiltelefoner, lydkompresjon og avbildningssystemer.
  • Få en god bakgrunn for videre studier i signalbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF101, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra/MAT110 og INF2400 – Digital signalbehandling (nedlagt) eller FYS3220 – Lineær kretselektronikk.

Det anbefales at emnet MAT1120 – Lineær algebra/MAT 120 tas før eller parallelt med INF4440. Det kan videre være fordelaktig å ha tatt enten STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering eller STK1000 – Innføring i anvendt statistikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3440 – Signalbehandling (videreført) og 9 studiepoeng mot IN 256.

Undervisning

3 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske aktiviteter. Studenter som kan dokumentere at de ikke kan delta i de ukentlige øvelsene kan etter søknad følge et eget opplegg. Ved behov vil det bli gitt tilnud om regneverksted.

Eksamen

For å få gå opp til endelig eksamen må man samlet bestå minst 40% av oppgavene gitt på øvelsene. Gjennomføringsformen i kurset er beskrevet detaljert på http://www.ifi.uio.no/~inf3440/eksamen.shtml Det vil bli gitt en 3 timers avsluttende skriftlig eksamen med vekt 100%. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN256 og INF3440.

Tilsynssensor for emnet er: Luren Yang

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)