Semesterside for INF5050 - Vår 2007

15.05: Hei alle som skal ta eksamen (den 11. juni),

Husk å sende en bekreftelse (til tskeie@simula.no) på at du skal ta eksamen innen 7.juni. Eksamenstidspunkt for den enkelte kandidat blir lagt ut den 8. juni.

Lykke til!

Mvh Tor

21. mai 2007 15:28

Hei!

Eksamen blir mandag 11. juni - eksamensformen blir muntlig.

24. apr. 2007 16:05

Hei!

Alle som er tatt opp på kurset må møte på neste forelesning (9. feb.) for å bekrefte plassen sin - dvs. obligatorisk fremmøte.

30. jan. 2007 11:47