Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
27.08.2004Haugen  Lille Aud. Informatikkbygget  Introduksjon  Foilene vil bli lagt ut forhåpentligvis før forelesningene. Se forøvrig dette kursets sider fra H03 for mer info selv om H04 ikke blir identisk. Introduksjonsfoiler (oppdatert 040820) 
03.09.2004Haugen    UML Sequence Diagrams 1  UML Sequence Diagrams Foils 1

UML 2.0 intro paper: Structural Modeling with UML 2.0 in UML for Real

UML background material: Rumbaugh, J., I. Jacobson, and G. Booch, Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition ADDISON-WESLEY OBJECT TECHNOLOGY SERIES. 2004: Pearson Education. ISBN 0321245628 

10.09.2004Stølen    Raffinering 1  Foiler Raffinering I

 

17.09.2004Haugen    UML Sequence Diagrams 2  UML Sequence Diagrams Foils 2

Prosjektgrupper for oblig settes sammen.

Obligatorisk oppgave

UML 2.0 Visio template

Pensum: paper om raffinering: 'STAIRS towards formal design with sequence diagrams' sendt som e-mail til deltakerne 

24.09.2004Stølen  STORE AUD. (Bare denne gangen pga. disputas i Lille Aud)  Raffinering 2  Foiler Raffinering II

MERK: Foilene er oppdatert etter forelesning 

01.10.2004Stølen    Sikkerhetsanalyse 1  Foiler Sikkerhetsanalyse I

Bakgrunnsmateriale: Foredrag på sammenheng mellom Sikkerhet, Tillit og Personvern 

08.10.2004Haugen    Tilstandsmaskiner (UML State Machines)  Foiler Tilstandsmaskiner

Hvordan bruke Visio fra fjern maskin 

15.10.2004Global undervisningsfri uke    Frist for Obligatorisk Oppgave Drop 1 kl. 23.59 absolutt!!  Oppgaven leveres i ett dokument i pdf-format. Dokumentet sendes til begge foreleserne og assistent på e-mail.

Oppgavene legges i løpet av helga ut på web og gruppene laster selv ned den oppgaven de skal kritisere

GruppeA GruppeB GruppeC GruppeD

GruppeE GruppeF GruppeG GruppeH

Gruppe B kritiserer gruppe A osv. Gruppe A kritiserer gruppe H. 

22.10.2004Haugen + Stølen + Refsdal    Gjennomgang av oblig. dropp 1  Hver gruppe får 9 minutter til presentasjon. Presentasjonene kan være Powerpoint eller Pdf og skal sendes til forelesere og assistent seinest torsdag.

Kritikerne får 4 minutter muntlig, men kritikken skal deretter leveres skriftlig som pdf-fil til den andre gruppa og kursledelsen.

Kursledelsen får 2 minutter og vil sette en karakter som uformell indikasjon på nivået til oppgaven.

Løsningsforslag 

29.10.2004Stølen    Sikkerhetsanalyse 2  Foiler Sikkerhetsanalyse II

Presisering av forventninger til sikkerhetsanalysen i Dropp II

Fasit for terminologioppgave 

05.11.2004Haugen    Utviklingsmetodikk 1  Foiler utviklingsmetodikk (revidert)

Powerpoint show av model checking 

12.11.2004Stølen    Sikkerhetsanalyse 3  Foiler Sikkerhetsanalyse III

Foiler Trusselmodellering

Trusselmodelleringsoppgavesett I

Trusselmodelleringsoppgavesett II

Fasit for trusselmodelleringsoppgaver

 

19.11.2004Haugen    Utviklingsmetodikk 2 og Frist for Drop 2 av oblig kl 23.59 !!  Obligatorisk oppgave leveres på samme måte som for drop 1. Dokumentasjonen av implementasjonen skal inneholde UML diagrammer og java kode. Programmet skal virke både simulert mot JavaFrame GUI og mot SMS-modulen. Eksekverende kode skal leveres i separat samlefil med bruksanvisning, og demo skal kunne utføres.

Denne gangen SNUR VI rekkefølgen på kritiseringa dvs. A kritiserer B, B kritiserer C osv.

GruppeA GruppeB GruppeC GruppeD

GruppeE GruppeF GruppeG GruppeH 

26.11.2004Haugen + Stølen + Refsdal    Gjennomgang av oblig. dropp 2  Tilsvarende gjennomgang som forrige dropp

Løsningsforslag sikkerhetsanalysen 

03.12.2004Haugen + Stølen    Oppsummering / Organisering av Eksamen  Eksamensoppgaven 2003 med ideer til løsning

Modelleringsfoiler

Raffinering og sikkerhetsanalyse 

06.12.2004  vil bli annonsert  Eksamen 3 timer fra 09.00  Følg med på den offisielle eksamenssida

I fjor opplevde vi at det ble endringer på eksamen ikke lenge før dagen. 

Publisert 5. aug. 2004 11:30 - Sist endret 3. des. 2004 13:02