Dette emnet er erstattet av IN5500 – IT-støttet samarbeid.

Semesterside for INF5200 - Vår 2017

Hei alle sammen,

Som vi snakket om i timen på tirsdag vil vi gi dere mulighet til å levere et ordkart hvor dere definerer viktige begreper fra pensum, som dere kan få tilbakemelding fra oss på. Vi tror dette kan være en fin måte for å sortere begreper/konsepter/teorier på, og få en bedre oversikt over hvordan de ulike delene av pensum kan relatere til hverandre. På eksamen har dere mulighet til å ha med dere dette.

Vi vil at dere definerer hvert begrep relativt kort, og husk at argumentasjonen bak din definisjon er veldig verdifull til eksamen. Vi er ikke ute etter perfekte eller feilfrie definisjoner - godt g...
28. mars 2017 11:52