Dette emnet er erstattet av IN5500 – IT-støttet samarbeid.

INF5200 – Computer supported co-operative work

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en oversikt over forskningsfeltet Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Artiklene og diskusjonene handler om begreper og teorier i forskningsfeltet CSCW, ulike tilnærminger til og i feltet, studier av bruk av gruppevare, og diskusjon av utvikling av CSCW.

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi mastergradsstudenter i informatikk en oversikt over forskningsfeltet CSCW som kan gi bakgrunn for egen forskning i feltet. Studentene skal kunne redegjøre for viktige forskningstradisjoner og problemstillinger i feltet, og kjenne til aktuelle diskusjoner om CSCW. De skal også kjenne til noen eksempler på edb-støtte til samarbeid (gruppevare), og diskutere særtrekk ved utvikling av CSCW. Det legges særlig vekt på egen posisjonering i forskningsfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9920 – Computer supported co-operative work (videreført)

6 studiepoeng mot IN-CSCW

Undervisning

2 timer forelesning og diskusjon hver uke. Diskusjon og spørsmål/kommentar til artikler, test av programvare, samt en rapport eller lignende. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som inkluderer rapport, dokumentert test av programvare, spørsmål/kommentar til 80% av artiklene i pensum. Det kreves tilstedeværelse på 80 % av diskusjonene. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må de obligatoriske oppgavene i emnet være godkjent. Muntlig eksamen individuelt eller gruppevis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)