INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i et tema innen forskningen som drives i Design-gruppen. Emnet gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor det valgte temaet slik at man får et grunnlag for masteroppgaver som kan bidra i forskningen. Emnet legger vekt på eksperimenter innenfor fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å hatt dette emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • kunne forklare viktige begreper innen fagfeltet
  • kunne beskrive sentrale rammeverk for design i fagfeltet
  • Kunne bruke rammeverket i analyse og evaluering av design.
  • Kunne omsette begreper i fagfeltet i konkret design

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er tilgjengelig for masterstudenter på Informatikk; design, bruk, interaksjon  . Det er totalt 12 plasser (INF5205/9205) i emnet. Følgende rangeringsregler benyttes:

1. Masterstudenter med emnet i godkjent studieplan og som skriver masteroppgave om årets aktuelle tema.
2. Andre masterstudenter ved Institutt for informatikk med emnet i godkjent studieplan som i tidligere emner (for eksempel INF1510/INF2260)har skrevet prosjektoppgave innen årets aktuelle tema.
3. Enkeltemnestudenter som i tidligere emner (for eksempel INF1510/INF2260)har skrevet prosjektoppgave innen årets aktuelle tema.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF1510 Bruksorientert design og INF4060 Interaksjonsdesign eller tilsvarende, erfaring med temaet som gis i emnet er en fordel

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (nedlagt)

Undervisning

Forlesninger, diskusjoner og konkrete oppgaver. Undervisningen vil bli avholdt over en 4-ukers periode, fortrinnsvis hele dager for å passe med andre emner.

Obligatoriske aktiviteter i emnet:
Det er krav om 80 % oppmøte i undervisningen og det kreves aktiv deltakelse i diskusjoner. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.


 

Eksamen

En større skriftlig rapport teller 100 %.

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent og bestått i samme semester.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet gis en gang pr. semester dersom det er behov for det, emnet kan kombineres med INF5207. Emnet undervises ikke V17, H18