Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et forskningsseminar. Temaet vil kunne variere fra gang til gang. Typiske emner er bevisteori, ufullstendighet, kompleksitet, modal logikk.

Hva lærer du?

Studentene skal få grundig kjennskap til ett eller flere emner i logikk og være i stand til å utføre et forskningsarbeid innen området.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 time gruppeøvelser per uke. En stor obligatorisk oppgave. Den obligatoriske oppgaven til ph.d.-kurset er vesentlig større enn den for master-kurset.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annethvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2015

Høst 2013

Vår 2011

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)