Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i utsagnslogikk og predikatlogikk. Det legges vekt på både logikk som språk og påvisning av logisk gyldighet. Formelle modeller for beregninger - endelige automater og turingmaskiner - og bruk av predikatlogikk til spesifikasjon og påvisning av korrekthet av modellene.

Hva lærer du?

Å kunne bruke utsagnslogikk og predikatlogikk som formelle språk. Å kunne vise hvordan en kan argumentere for logisk gyldighet, eller vise ved falsifikasjon at noe ikke er logisk gyldig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoengs overlapp mot HUMIT1751. 5 studiepoengs overlapp mot tidligere FIL2400. Fullt overlapp mot gamle SLI110. ? studiepoengs overlapp mot FIL1004.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester med 6 timer hver uke - delt mellom seminarerer og oppgaveløsning i grupper.

Eksamen

Krav om 4 obligatoriske oppgaver i løpet av emnet, som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Det gis en 3-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret. Karakterskala: A-F.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se
/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet erstattet av INF1800

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk