Dette emnet er nedlagt

Her ligger en fasit til …

Her ligger en fasit til midtermeksamen. Alle fikk poeng for oppgave 6. På oppgave 13, var det to av alternativene som hadde henholdsvis en og to koeffisienter riktig, det er gitt 2/3 poeng for hver riktig koeffisient. Tilsvarende er det gitt 1 poeng til de som kun hadde feil fortegn på a i oppgave 7.

Publisert 13. jan. 2006 13:03 - Sist endret 13. jan. 2006 13:03