INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Partielle differensiallikninger, rand- og initialverdiproblemer. Representasjon og analyse av løsningene ved Fourierrekker, differensmetoder med stabilitetsanalyse, maksimumsprinsipper og energi-integraler, Fourierintegraler.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene redskap til å analysere de viktigste partielle differensiallikninger som brukes i anvendt matematikk, og til å utvikle og vurdere metoder og numerisk simulering av likningene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra /MAT 120 og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig deleksamen (uke 11) som teller ca 20%. 4 timers avsluttende, skriftlig eksamen som teller ca 80%. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Trond Steihaug.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD226.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informajon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk