Dette emnet er nedlagt

INF-MAT5380 – Lokalsøk og meta-heuristikker for kombinatorisk optimering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret vil gi en innføring i moderne, heuristiske søkemetoder for beregningsmessig harde kombinatoriske optimeringsproblemer. Metodene som gjennomgås vil være basert på lokalsøk og meta-heuristikker, inklusive genetiske algoritmer, tabusøk, terskelalgoritmer og simulert størkning. Metodene vil illustreres ved bruk av eksempler.

Hva lærer du?

Studenten skal etter seminaret ha en grunnleggende forståelse av hvordan moderne heuristiske metoder basert på lokalsøk og meta-heuristikker kan brukes for å finne approksimerte løsninger for beregningsmessig harde kombinatoriske optimeringsproblemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng mot INF-HEUR

Undervisning

Seminaret vil avholdes intensivt mot slutten av semesteret (i november) over 2-3 uker.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-HEUR. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2004

Høst 2003

Emnet undervises for tiden ikke.

Eksamen

Høst 2004

Høst 2003

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)