Dette emnet er nedlagt

INF-VERK3810 – Matlab, Maple og visualisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en oversikt over hvordan Matlab og Maple kan utnyttes i naturvitenskaplig forskning og undervisning. Eksemplene inkludere enkel data-analyse (kurver, flater), bildebehandling, ordinære differensiallikninger, symbolsk kalkulus, programmering. Videre gis det oversikt over hvordan Matlab kan anvendes til vitenskapelig visualisering. Kurset henvender seg både til studenter og lærere. Undervisningen bygger på et visst kjennskap til Matlab og Maple (typisk fra bachelor-studiet).

Hva lærer du?

Målet er å gi en orientering om funksjonalitet, styrke og svakhet ved programpakkene Matlab og Maple, som begge er sentrale verktøy i naturvitenskapelig forskning og undervisning. Master og phd studenter trenger en slik bakgrunn for å avgjøre om og evt. hvordan de skal anvende slike verktøy i sin forskningsoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til Matlab, Maple og programmering fra Bachelor-studiet.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 sp med INF-VERK4810 – Matlab, Maple og visualisering (nedlagt)

Undervisning

Intensivkurs over fem dager med forelesninger og øvelser. Studentene må gjennomføre to prosjektoppgaver (en i Matlab og en i Maple).

Eksamen

Bestått/ikke-bestått på grunnlag av innleverte prosjektoppgaver og muntlig eksaminasjon.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

  • Det er obligatorisk oppmøte første gang.
  • Emnet kan ikke inngå i 80-gruppen i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som en del av de 80 sp som kreves for opptak til master i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som hovedfagspensum
  • INF-VERK4810 kan inngå som en del av de 20 sp øvrig innhold tillatt i masterpensum for master i informatikk dersom veileder anbefaler det

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises ikke høsten 2007.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)