Dette emnet er nedlagt

INF-VERK4820 – Fortran 77/95 programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir først og fremst en innføring i programmering-spårket Fortran 95, men samtidig gis det en oversikt over Fortran 77. Anvendelsene sikter mot effektiv kode for numeriske beregninger og data-abstraksjoner for array-strukturer, grid, felt, partikler, etc. Eksemplene følger tilsvarende kurs i Fortran programmering slik at likheter/ulikheter mellom Fortran 77/95 og C/C++ kommer frem.

Hva lærer du?

Målet er å gi studenter nødvendig oversikt over og trening i Fortran 77 og 95 slik at de kan utvikle kode effektivt i master-oppgaver orientert mot vitenskapelig simulering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til minst ett programmeringspråk.

Undervisning

Intensivkurs over fem dager med forelesninger og øvelser. Studentene må gjøre en prosjektoppgave på egenhånd.

Eksamen

Bestått/ikke-bestått på grunnlag av innleverte oppgaver, prosjektoppgave og muntlig eksamen.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

  • Det er obligatorisk oppmøte første gang.
  • Emnet kan ikke inngå i 80-gruppen i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som en del av de 80 sp som kreves for opptak til master i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som hovedfagspensum
  • Emnet kan inngå som en del av de 20 sp øvrig innhold tillatt i masterpensum for master i informatikk dersom veileder anbefaler det

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet erstattes V08 av GEO4060 – Fortran 2003 programming

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)