Dette emnet er nedlagt

INF-VERK3820 – Fortran 77/95 programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir først og fremst en innføring i programmering-spårket Fortran 95, men samtidig gis det en oversikt over Fortran 77. Anvendelsene sikter mot effektiv kode for numeriske beregninger og data-abstraksjoner for array-strukturer, grid, felt, partikler, etc. Eksemplene følger tilsvarende kurs i Fortran programmering slik at likheter/ulikheter mellom Fortran 77/95 og C/C++ kommer frem.

Hva lærer du?

Målet er å gi studenter nødvendig oversikt over og trening i Fortran 77 og 95 slik at de kan utvikle kode effektivt i master-oppgaver orientert mot vitenskapelig simulering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til minst ett programmeringspråk.

Undervisning

Intensivkurs over fem dager med forelesninger og øvelser. Studentene må gjøre en prosjektoppgave på egenhånd.

Eksamen

Bestått/ikke-bestått på grunnlag av innleverte oppgaver, prosjektoppgave og muntlig eksamen.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

  • Det er obligatorisk oppmøte første gang.
  • Emnet kan ikke inngå i 80-gruppen i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som en del av de 80 sp som kreves for opptak til master i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som hovedfagspensum
  • INF-VERK4820 kan inngå som en del av de 20 sp øvrig innhold tillatt i masterpensum for master i informatikk dersom veileder anbefaler det

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Emnet erstattes V08 av GEO4060 – Fortran 2003 programming

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)