INF0105 – Informatikkens verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Semesterside for våren 2011

Emnet er en serie med forelesninger som har som mål å gi studentene en helhetlig oversikt over informatikkfaget, herunder fagets samfunnsmessige betydning og forventet utvikling i årene som kommer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF0105

  • har du kjennskap til utvalgte emner fra informatikkens historie.
  • har du en grunnleggende forståelse av bredden i informatikkfaget.
  • kjenner du til aktuelle forskningstema innen informatikk.
  • kan du argumentere for informatikkens samfunnsmessige betydning.
  • kan du skrive en populærvitenskapelig tekst om et aktuelt tema innen informatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Max 300 studenter. Kurset er bare for studenter tatt opp på informatikkprogrammene, med prioritet for førsteårsstudentene.

Deltakere må ha minimum 10 studiepoeng informatikk og 20 studiepoeng totalt for å ta emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Til sammen 20 dobbeltimer forelesning over to semestre, med start om våren. I løpet av høsten skal det skrives en prosjektoppgave.

Eksamen

  • Godkjent prosjektoppgave (som i 2011 vil være en kronikk).
  • Minimum 80 % fremmøte

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Emnet kan ikke inngå som en del av en 80-emnegruppe i informatikk.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Over to semestre, oppstart hver vår
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk