Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av datastrukturer som lister, trær og grafer, samt hvordan disse kan benyttes til å lage effektive algoritmer for bl.a. sortering, forskjellige former for lagring og søkning og nettverkstraversering. Det legges vekt på programstruktur, rekursiv programmering og effektivitet, samt design av grensesnittet til en datastruktur, dvs. skillet mellom definisjonen og implementasjonen av en datastruktur.

Hva lærer du?

Studentene skal bli kjent med en del basale datastrukturer, hvilke operasjoner som naturlig er knyttet til disse, og hvordan de kan benyttes til å løse en del typiske algoritmiske problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

INF 101/IN 105

Anbefalte forkunnskaper

MA 001/MAT 100

Undervisning

Undervisningen pågår hele høstsemestret med 4 timer forelesninger og 4 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

6 timer skriftlig eksamen i slutten av høstsemestret. Bokstavkarakter.

Annet

Emnet ses under ett med IN 115 med hensyn til tregangersregelen for eksamensforsøk Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Emnet undervises for siste gang høsten 2003.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk