Dette emnet er nedlagt

Generelt

Sist endret 7. aug. 2015 21:40 av Omid Mirmotahari
Sist endret 13. nov. 2015 17:28 av Omid Mirmotahari
Sist endret 27. nov. 2016 23:09 av Omid Mirmotahari
Sist endret 7. aug. 2015 21:26 av Omid Mirmotahari
Sist endret 7. aug. 2015 21:26 av Omid Mirmotahari
Sist endret 7. aug. 2015 21:26 av Omid Mirmotahari

Her kommer det forbredelsesspørsmål til forelesningene.

Sist endret 15. des. 2015 18:49 av Omid Mirmotahari
Sist endret 22. aug. 2015 11:25 av Omid Mirmotahari
Sist endret 6. okt. 2016 12:45 av Omid Mirmotahari
Sist endret 13. okt. 2015 09:11 av Omid Mirmotahari
Sist endret 7. aug. 2015 21:39 av Omid Mirmotahari

Følgende oppgaver er en selvtest som dere kan løse i etterkant av oppgitt forelesning. Disse oppgavene er til hjelp for å finne ut av hva dere trenger å jobbe mer med i pensum.