Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et kurs i grunnleggende digital teknologi. Kurset gir en innføring i kombinatorisk logikk, fra elementær boolsk algebra til sekvensielle kretser, registre og tellere. Implementering av enkle boolske funksjoner i en digital halvlederteknologi, CMOS.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du:

  • kjenne til den Boolske algebraen som er grunnlaget for digitale tall/systemer
  • forstå hvordan tall, bilder, lyd og andre signaler representeres ved hjelp av strøm/spenning styrt av transistorer
  • forstå hvordan de sentrale delene av en datamaskin er bygd opp ned mot transistornivå
  • designe digitale elektroniske systemer ned mot port-/transistornivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

6 studiepoeng mot INF 130/IN 240.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 gruppeøvingstimer per uke. Det kreves aktiv deltagelse i øvelse eller obligatoriske oppgave(r). Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2018 og vår 2019 for de som har obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk