Dette emnet er nedlagt

Notater

Her legger vi ut det som blir gjennomgått i forelesningen, samt notater og annet som dere trenger for å forbrede dere til forelesningen.

Forelesning / Tema Notater og annet
01 - Digital representasjon, tallsystemer og binær logikk

Kort presentasjon av tema

Notat fra forelesningen

02 - Boolsk Algebra

Kort presentasjon av tema

Notat fra forelesningen

03 - Karnaugh diagram

Kort presentasjon av tema

Notat fra forelesningen

04 - Kombinatoriske logikk Notat fra forelesningen
05 - Kombinatorisk logikk elementer  
06 - Repetisjon  
07 - Sekvensiell logikk del 01 Notat fra forelesningen
08 - Sekvensiell logikk del 02  
09 - Tilstandsmaskiner  
CMOS  
Datamaskin arkitektur  

 

 

Publisert 21. aug. 2016 12:08 - Sist endret 7. feb. 2020 16:00